Anläggning 20

YHB.1224Tryck- och täthetskontroll av markvärmeledning

RA

Beakta att ackrediterat företag ska utföra arbetet vid tryck-... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • grund:

    del av byggnadsverk som överför last från överbyggnaden till underbyggnaden eller undergrunden (TNC 95)

Till toppen av sidan