Anläggning 20

YGB.1Märkning av anläggning

MER

Arbete mäts och ersätts på sätt som anges i Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mängdförteckning:

    förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

Till toppen av sidan