Renovering av självfallsledning med fogtätning

Begreppsbestämningar

  • injektering:

    inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

  • löst material:

    (inom bergschakt) material som vid bergrensning av bottnar kan tas bort genom grävning och vatten- eller tryckluftspolning

  • trumma:

    jordöverfylld konstruktion med fri öppning mindre än eller lika med 2 m. Trumma har i allmänhet öppet in- och utlopp och är avsedd att leda vatten under trafikerad yta. Trumma utgörs vanligen av rör

Till toppen av sidan