Anläggning 20
|
RA MOTIV
PUMPANORDNINGAR I VA-ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 20

PFBPUMPANORDNINGAR I VA-ANLÄGGNING

RA

Avser prefabricerad pumpanordning som ingår i rörsystem ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • mät- och ersättningsregel:

    regel för mätning och ersättning av arbete

Till toppen av sidan