Anläggning 20

PEB.72Bakåtströmningshindrande anordning på självfallsledning

RA

Ange

  • utformning av bakåtströmningshindrande anordning...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • dagvatten:

    ytligt avrinnande regn och smältvatten (TNC 59)

  • tillsynsbrunn:

    förkortas TB, brunn avsedd för kontroll, inspektion och rensning av anslutande ledningar med utrustning som kan manövreras från markytan; jämför med rensbrunn    Exempel: se figur

Till toppen av sidan