Anläggning 20

PEB.4Brandpost i mark

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • typ av brandpost....
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • trumma:

    jordöverfylld konstruktion med fri öppning mindre än eller lika med 2 m. Trumma har i allmänhet öppet in- och utlopp och är avsedd att leda vatten under trafikerad yta. Trumma utgörs vanligen av rör

Till toppen av sidan