Anläggning 20

PDY.4Infiltrationskassetter

RA

Ange

  • typ av kassett beroende på vilken funktion som avses
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • avstängningsanordning:

    anordning för avstängning av vätsketransport    Exempel: se figur

  • kringfyllning:

    (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan