Anläggning 20

PDY.22Perkolationsbrunn, typ 2

RA

Ange utförande av perkolationsbrunn typ 2.

Åberopa Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

Till toppen av sidan