Oljeavskiljare

Begreppsbestämningar

  • avstängningsanordning:

    anordning för avstängning av vätsketransport    Exempel: se figur

  • risk:

    sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

Till toppen av sidan