Anläggning 20
|
AMA RA MER MOTIV AmaNytt
BRUNNAR O D I MARK
Generation 
Anläggning 20

PDBRUNNAR O D I MARK

AMA

Brunnar

Brunn ska vara anpassad till aktuell funktion och typ ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Brunnar

Ange under aktuell kod och rubrik

 • brunnens dimension
 • ...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Styrlister

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfalt:

  ordet asfalt används som kortform för asfaltmassa och asfaltbeläggning

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • ledningsbädd:

  fyllning närmast under rör; se figur under ledningsgrav

 • mark:

  jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord    Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan