Anläggning 20
|
RA MER MOTIV
RENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 20

PCFRENGÖRING ELLER RENSNING AV HINDER E D I RÖRLEDNINGAR I ANLÄGGNING

RA

Avser rengöring med särskilda resultatkrav. Krav att... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • rivning:

    material eller utrustning som rivs. Rivet material ska återvinnas, energiutvinnas eller deponeras. Rivet material kan i vissa fall utgöra fyllningsmassor i entreprenaden.

Till toppen av sidan