Anläggning 20

PCD.2Korrosionsskyddsbehandling av rörfogar m m på markförlagd rörledning

AMA

Ytor som ska korrosionsskyddas ska vara rengjorda, fettfria... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Precisera vid krav för dricksvattenledning att cementen ska... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • sand:

    grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan