Korrosionsskyddsbehandling av rörfogar m m på markförlagd rörledning

Begreppsbestämningar

  • sand:

    grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan