Expansionsupptagande s k kuddar för värmeledning i ledningsgrav

Begreppsbestämningar

  • ledningsgrav:

       Exempel: Se figur.

Till toppen av sidan