Anläggning 20

PBHRÖRLEDNINGAR I SJÖ, VATTENDRAG E D

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Belastningsvikter

Betong ska uppfylla... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser rörledning förlagd i vatten med eller... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Komplettering av ersättningsregeln

I... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • kontrollplan:

  dokument som anger vilka moment som ska omfattas av kontroll, hur och när kontroll ska utföras och vad som ska dokumenteras

 • krossmaterial:

  material som har tillverkats genom krossning av sprängsten, grovjord eller mycket grov jord    Exempel: Krossad sprängsten och krossade block.

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • schaktbottennivå:

  över denna nivå kan berget lossgöras och utlastas med till exempel grävskopa

Till toppen av sidan