Anläggning 20

PBH.512Ledning av PE-rör, tryckrör, i sjö, vattendrag e d

AMA

Rör och elektrosvetsdelar i dimension upp till 630 mm... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

AMA-nytt Beskrivningsdel

I AMA utgår första till och med tredje stycket.

De ersätts... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • mark:

    jordskorpans översta skikt som består av berg eller jord    Termen mark har inom markbyggandet en vid betydelse som kan illustreras med uttryck såsom markarbete, markentreprenad, markbyggnadskostnader. I andra sammanhang används "mark-" som kortform för "markyte-", till exempel markbetong, markbjälklag, markprofil; jämför med undermarksanläggning. Inom vissa fackområden antyds en gräns för markskiktets tjocklek: "skikt som direkt påverkas av klimat och vegetation", till exempel i marklära, markvatten, markorganismer; jämför med jordmån.

Till toppen av sidan