Anläggning 20

PBGINFODRINGSLEDNINGAR I BEFINTLIGA RÖRLEDNINGAR

AMA

Infodring med rör

Infodring med kontinuerliga rör

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser infodring med fabriksfärdiga infodringsrör i... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • infodringsledning:

  installation i befintlig ledning med i huvudsak kontinuerliga fabriksfärdiga infodringsrör som är anpassade till den befintliga ledningens invändiga dimension

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • trumma:

  jordöverfylld konstruktion med fri öppning mindre än eller lika med 2 m. Trumma har i allmänhet öppet in- och utlopp och är avsedd att leda vatten under trafikerad yta. Trumma utgörs vanligen av rör

 • vattengång:

  inre bottenlinje, bottengeneratris, i ledning för vatten, till exempel dräneringsledning (TNC 95)

Till toppen av sidan