Ledning av betongrör, tryckrör, på stöd

Begreppsbestämningar

  • kringfyllning:

    (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

  • läggningsdjup:

    (i ledningsgrav) avstånd från färdig fyllnings överyta till lednings vattengång; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan