Anläggning 20

PBD.41Ledning av betongrör, tryckrör, på stöd

AMA

Fogning

Fogning ska utföras med gummiring som är godkänd... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • uppgifter som erfordras för...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kringfyllning:

    (i ledningsgrav) del av fyllning närmast ledningar och dylikt; se figur under ledningsgrav

  • läggningsdjup:

    (i ledningsgrav) avstånd från färdig fyllnings överyta till lednings vattengång; se figur under ledningsgrav

Till toppen av sidan