Anläggning 20

PBD.2132Ledning av fabriksisolerade rör av olegerat tryckkärlsstål med mantelrör på stöd

AMA

Fjärrvärmerör

Utförande ska vara enligt anvisningar... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Fjärrvärmerör

Ange under aktuell kod och rubrik

 • antal...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Tillägg gäller för

 1. Antal fogar...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • DN:

  se nominell storlek

 • nominell storlek:

  betecknas DN, numerisk storleksbeteckning som är gemensam för alla komponenter i ett rörsystem, definieras i SS-EN ISO 6708    Begreppet används för referensändamål och omfattar bokstäverna DN följt av ett dimensionslöst heltal som indirekt är relaterat till den fysiska storleken i millimeter av borrhålets eller rörändens, rördelens eller anordningens ytter- eller innerdiameter vid anslutningen.

 • ytbehandling:

  (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan