Ledning av fabriksisolerade rör av olegerat tryckkärlsstål med mantelrör på stöd

Begreppsbestämningar

  • DN:

    se nominell storlek

  • nominell storlek:

    betecknas DN, numerisk storleksbeteckning som är gemensam för alla komponenter i ett rörsystem, definieras i SS-EN ISO 6708    Begreppet används för referensändamål och omfattar bokstäverna DN följt av ett dimensionslöst heltal som indirekt är relaterat till den fysiska storleken i millimeter av borrhålets eller rörändens, rördelens eller anordningens ytter- eller innerdiameter vid anslutningen.

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan