Anläggning 20

PBC.1212Ledning av isolerade segjärnsrör, tryckrör med mantelrör, i skyddsledning

RA

Avser frostskyddsisolerad ledning till exempel under bro... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan