Anläggning 20

PBC.1211Ledning av ytbehandlade segjärnsrör, tryckrör, i skyddsledning

AMA

Rör ska utvändigt vara försedda med ett skikt av... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange utvändig ytbehandling för raka rör om annan än ett skikt... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan