Trumma av plaströr, övriga markavloppsrör, i ledningsgrav

Begreppsbestämningar

 • nominell storlek:

  betecknas DN, numerisk storleksbeteckning som är gemensam för alla komponenter i ett rörsystem, definieras i SS-EN ISO 6708    Begreppet används för referensändamål och omfattar bokstäverna DN följt av ett dimensionslöst heltal som indirekt är relaterat till den fysiska storleken i millimeter av borrhålets eller rörändens, rördelens eller anordningens ytter- eller innerdiameter vid anslutningen.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

 • tillverkare:

  i AMA används tillverkare som samlingsbegrepp för den som tillverkar eller marknadsför en produkt med sitt eget namn eller varumärke eller den som importerar en produkt

 • trumma:

  jordöverfylld konstruktion med fri öppning mindre än eller lika med 2 m. Trumma har i allmänhet öppet in- och utlopp och är avsedd att leda vatten under trafikerad yta. Trumma utgörs vanligen av rör

Till toppen av sidan