Trumma av plaströr, fabrikatspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav

Begreppsbestämningar

  • DN:

    se nominell storlek

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

  • trumma:

    jordöverfylld konstruktion med fri öppning mindre än eller lika med 2 m. Trumma har i allmänhet öppet in- och utlopp och är avsedd att leda vatten under trafikerad yta. Trumma utgörs vanligen av rör

Till toppen av sidan