Anläggning 20
|
AMA RA
Ledning av PE-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav
Generation 
Anläggning 20

PBB.5214Ledning av PE-rör, fabrikatspecifika markavloppsrör, i ledningsgrav

AMA

Rör och rördelar ska vara av konstruktionsrör typ B med... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • om rör och rördelar typ B ska vara med...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan