Anläggning 20

PBB.5131Ledning av GRP-rör, standardiserade tryckrör, i ledningsgrav

AMA

Rör och rördelar för vattenledning ska uppfylla krav enligt... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange

  • tryckklass
  • styvhetsklass (SN-klass) för GRP-rör
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • förankring:

    konstruktionselement med fri töjningslängd som kan förspännas, såväl temporära som permanenta, och som överför kraft till en mothållande formation av berg, jord eller annan konstruktion

Till toppen av sidan