Anläggning 20

PBB.42Ledning av betongrör, avloppsrör, i ledningsgrav

RA

Ange under aktuell kod och rubrik

  • hållfasthetsklass för rör...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

Till toppen av sidan