Anläggning 20

PBB.2221Ledning av icke fabriksisolerade rör av rostfritt tryckkärlsstål i ledningsgrav

Till toppen av sidan