Ledning av rör av olegerat tryckkärlsstål med isolering av polyuretan och med mantelrör av stål i ledningsgrav

Begreppsbestämningar

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan