Anläggning 20

PBB.213Ledning av rör av olegerat tryckkärlsstål i ledningsgrav

AMA

Svetsarbete

Svetsarbete ska utföras av svetsare som har... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Svetsarbete

Ange om svetsarbetet ska godkännas för... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan