Anläggning 20

NBD.1Grindar

RA

Avser ägovägsgrindar, gång- och skjutgrindar och dylikt.

Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • risk:

    sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

Till toppen av sidan