Anläggning 20

LEBKLOTTERSKYDDSBEHANDLING I ANLÄGGNING

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Klotterskydd ska minst vara... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan