Reparation av förzinkade ytor

Begreppsbestämningar

  • deponering:

    bortskaffningsförfarande som innebär att avfall läggs på en upplagsplats för avfall (deponi) (SFS 2011:927)

Till toppen av sidan