Beslagning av metalliserad stålplåt på inbrädning med luftspalt

Begreppsbestämningar

  • klammer:

    samlande benämning på begrepp för fästdon av plåt

  • risk:

    sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

Till toppen av sidan