Anläggning 20

JCB.531Beslagning av metalliserad stålplåt på bärverk utan luftspalt

RA

Detta alternativ bör användas om lutningen överstiger 20... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Tillägg till ersättning

Tillägg gäller för... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • klammer:

    samlande benämning på begrepp för fästdon av plåt

  • risk:

    sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

Till toppen av sidan