Kantförsegling av tätskiktsmatta på trä

Begreppsbestämningar

  • bitumen:

    svårflyktig, fast till halvfast petroleumprodukt som används som bindemedel

  • hörn:

    se figur; jämför vinkel

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan