Anläggning 20

JBJ.1131Kantförsegling av tätskiktsmatta på betong

RA

Anslutning till vertikala betongytor kan till exempel... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • gjutfog:

    betongyta som efter betongens hårdnande ska motgjutas vid en efterkommande gjutning

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan