Anläggning 20

JBJ.112Kantförseglingar av epoxi i bro

AMA

Epoxi ska vara verifierad till nivå 3 enligt YE.... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Avser försegling av tätskiktets kanter... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan