Avjämning med polymermodifierad asfaltmastix i bro

Begreppsbestämningar

  • asfaltmastix:

    blandning av bitumen, kalkstensfiller och sand där hålrummen är helt fyllda med bitumen

  • betong:

    material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

Till toppen av sidan