Anläggning 20

JBG.112Vattentäta skikt av akrylat på brobaneplatta av stål och aluminium

AMA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Akrylat ska uppfylla krav enligt Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • ballast:

    kornformigt material som används till byggande. Kan vara naturlig, industriellt framställd eller återvunnen

  • tätskikt:

    skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

Till toppen av sidan