Anläggning 20

JBSKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALTMASTIX, EPOXI E D I ANLÄGGNING

AMA

För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

MATERIAL- OCH VARUKRAV

Ange under aktuell kod och rubrik om... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

MER

Arbete mäts i area.

Komplettering av mätregel

Avdrag görs... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • asfaltmastix:

  blandning av bitumen, kalkstensfiller och sand där hålrummen är helt fyllda med bitumen

 • bitumen:

  svårflyktig, fast till halvfast petroleumprodukt som används som bindemedel

 • sand:

  grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan