SKIKT AV BYGGPAPP, TÄTSKIKTSMATTA, ASFALTMASTIX, EPOXI E D I ANLÄGGNING

Begreppsbestämningar

 • asfaltmastix:

  blandning av bitumen, kalkstensfiller och sand där hålrummen är helt fyllda med bitumen

 • bitumen:

  svårflyktig, fast till halvfast petroleumprodukt som används som bindemedel

 • sand:

  grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

 • tätskikt:

  skikt som är tätt mot vatten i vätskefas under visst övertryck (TNC 95)

 • verifiering:

  bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

Till toppen av sidan