Linor och kablar till snedkabelbro

Begreppsbestämningar

  • injektering:

    inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

  • risk:

    sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

Till toppen av sidan