Anläggning 20
|
AMA RA MOTIV
KONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 20

HBKONSTRUKTIONER AV LÄNGDFORMVAROR I ANLÄGGNING

AMA

För verifiering av överensstämmelse med krav på produkter... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Ange under aktuell kod och rubrik krav på fabriksmålning... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • längdformvara:

    en vara vars geometriska form har ett bestämt tvärsnitt men godtycklig längd och som inte är färdig för självständig funktion utan är avsedd att byggas samman

  • verifiering:

    bekräftelse som erhålls genom att undersöka och dokumentera att specificerade krav har uppfyllts

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan