KONSTRUKTIONER AV TRÄELEMENT I ANLÄGGNING

Begreppsbestämningar

  • konstruktionsvirke:

    hållfasthetssorterat virke avsett för byggnadsdelar med huvudsaklig uppgift att uppta laster

Till toppen av sidan