Konstruktion av träelement kategori A vid nybyggnad av bro

Begreppsbestämningar

 • konstruktionsvirke:

  hållfasthetssorterat virke avsett för byggnadsdelar med huvudsaklig uppgift att uppta laster

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • vinkel:

  se figur; jämför med hörn

 • ytbehandling:

  (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan