KONSTRUKTIONER AV STÅLELEMENT I ANLÄGGNING

Begreppsbestämningar

  • hörn:

    se figur; jämför vinkel

  • provning:

    undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

  • ytbehandling:

    (vid vägbyggnad) utläggning av ytskikt av bituminöst material och stenmaterial på bituminöst underlag eller grusunderlag

Till toppen av sidan