Konstruktion av betongelement kategori A vid nybyggnad

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • betongmassa:

  betong som ännu inte har hårdnat, kallas även färsk betong

 • efterbehandling:

  behandling av jord, grundvatten, berg, sediment eller byggnadsmaterial som är klassificerat som förorenat

 • gjutfog:

  betongyta som efter betongens hårdnande ska motgjutas vid en efterkommande gjutning

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

Till toppen av sidan