Anläggning 20
|
RA MOTIV
KONSTRUKTIONER AV ELEMENT AV FLERA MATERIAL I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 20

GBAKONSTRUKTIONER AV ELEMENT AV FLERA MATERIAL I ANLÄGGNING

RA

Här anges vilka komponenter som ingår i elementen. ... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

  • kontroll:

    undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

  • mängdförteckning:

    förteckning över mängder av skilda slag med eller utan beskrivning av utförande, funktion eller kvalitet (AB 04)

Till toppen av sidan