Brovalv av natursten vid förbättring och reparation

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • borstning:

  (vid målning) avlägsnande av lösa föroreningar, rost och löst bunden färg från yta med hjälp av stålborste eller annan hård borste

 • fogbruk:

  (till fogplattor) oorganiskt bruk avsett att fylla fogar mellan fogplattor

 • kantlist:

  list med droppnäsa för avledning av vatten

 • sand:

  grovkornig eller blandkornig jordart där sandfraktionen dominerar (TNC 95)

Till toppen av sidan