Injektering av håligheter och efterinjektering av spännkablar

Begreppsbestämningar

 • efterinjektering:

     (vid bergschakt) injektering utförd efter utsprängning (vid gjutning) injektering av eventuella kvarvarande hålrum efter injektering av en spännkabel

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • kontroll:

  undersökning för att fastslå om ett objekt beträffande en eller flera egenskaper fyller givna krav (TNC 95)    I AMA angiven "kontroll" avser, där inte annat anges, kontroll som entreprenören ska ombesörja genom till exempel mätning och provning; se även egenkontroll.

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan