Anläggning 20

EBJ.111Injektering av foderrör till spännarmering i bro

RA

Ange

 • om kärnlängden kan begränsas vid tjocka konstruktioner
 • om...
Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • arbetsberedning:

  upprättas för att fånga in svåra och kvalitetskritiska arbetsmoment som påverkar arbetsutförandet

 • foderrör:

     (vid schakt) rör i borrhål som hindrar instörtning av väggarna, inträngning av vatten eller dylikt (TNC 73)(vid gjutning) ursparingsrör i betongkonstruktion för indragning av kablar för efterspänning

 • injektering:

  inpressning av material i sprickor och hålrum för tätning eller förstärkning (TNC 95)

 • provning:

  undersökning för att bestämma en eller flera egenskaper hos ett objekt (TNC 95)

Till toppen av sidan