Anläggning 20
|
AMA RA MER AmaNytt
UNDERVATTENSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING
Generation 
Anläggning 20

EBHUNDERVATTENSGJUTNA KONSTRUKTIONER I ANLÄGGNING

AMA

Undervattensgjutning får endast utföras då så är angivet... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

RA

Armeringens geometri avgör om undervattensgjuten konstruktion... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

AMA-nytt Beskrivningsdel

KONTROLL

Provning av tryckhållfasthet

I AMA utgår följande... Köp AMA Anläggning Online för att ta del av innehållet.

Begreppsbestämningar

 • betong:

  material bestående av cement och ballast samt vatten och eventuella tillsatsmedel och tillsatsmaterial    Betong kan vara betongmassa eller hårdnad betong.

 • betongmassa:

  betong som ännu inte har hårdnat, kallas även färsk betong

 • efterbehandling:

  behandling av jord, grundvatten, berg, sediment eller byggnadsmaterial som är klassificerat som förorenat

 • risk:

  sannolikheten för en ogynnsam händelse (olycka) och konsekvenserna av denna händelse för liv, miljö och egendom

 • sättmått:

  (vid betonggjutning) mått på konsistens hos färsk betongmassa bestämd med hjälp av sättkon

Till toppen av sidan